Warning: file_put_contents(): Only -1 of 13 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer160124/public_html/ekafin/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 420

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 13 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer160124/public_html/ekafin/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 420

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 13 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer160124/public_html/ekafin/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 420
Oferta - EKAFIN S.C. FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ

oferta


Twój start

Pragniemy wspierać Państwa w dążeniu do znalezienia swojego miejsca w świecie biznesu. Zrozumienie złożoności procesów gospodarczych oraz poruszanie się w wielu dziedzinach jednocześnie nie musi być dla Państwa hamulcem w osiągnięciu sukcesu.

Sukces jest robieniem tego, co chcesz robić, kiedy chcesz, gdzie chcesz,z kim chcesz i tak długo, jak tylko chcesz.

Proponujemy Państwu:

 


Twoja księgowość – Biuro Rachunkowe Zielona Góra

Biuro Rachunkowe Zielona Góra

Staramy się każdemu z Państwa zapewniać możliwie najlepszą indywidualną opiekę i sprostać nawet najtrudniejszym wymaganiom. Wierzymy przy tym, że dobrze zorganizowana rachunkowość jest jednocześnie narzędziem do rozliczenia Państwa zobowiązań podatkowych, jak również bazą do podejmowania świadomych i skutecznych decyzji biznesowych. Skuteczne rozwiązania może zapewnić jedynie  prawdziwie profesjonalne i doświadczone Biuro Rachunkowe Zielona Góra EKAFIN S.C.

Jako Państwa Partner dążymy do pomocy w celu wypełniania przez Państwa wszelkich obowiązków podatkowych i prawnych w możliwie najbardziej „bezbolesny” i bezproblemowy sposób.

Oddajcie cesarzowi, co cesarskie… ale nie więcej niż musicie.

Do Nas należą wszelkie niezbędne działania zmierzające do skutecznego i efektywnego wypełniania zobowiązań wobec wszelkich urzędów, do Państwa – skoncentrowanie się na prowadzeniu swojego biznesu.

Poniżej prezentujemy tabelę z wyróżnieniem oferowanych przez Nas usług z zakresu księgowości i podatków. Proszę mieć na uwadze, że nie jest to wyczerpujący zakres świadczonych przez nas usług, ponieważ Państwa oczekiwania oraz księgowość i podatki wymuszają wiele indywidualnych rozwiązań, którym jesteśmy w stanie sprostać na najwyższym możliwym poziomie.

W ramach pełnej obsługi przedsiębiorstw, jako profesjonalne biuro rachunkowe w Zielonej Górze, oferujemy Państwu między innymi:

Usługa Działalność gospodarcza Usługi prywatne
prowadzenie uproszczonej ewidencji podatkowej na zryczałtowanym podatku dochodowym
prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
prowadzenie ksiąg rachunkowych,
obsługę kadrowo – płacową,
sporządzanie, powtarzających się co rok, deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku obrotowego,
sporządzanie deklaracji w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, pisemnych informacji dodatkowych do rocznych sprawozdań finansowych,
prowadzenie pozostałych ewidencji finansowo - księgowych,
sporządzanie pisemnych ekspertyz, analiz ekonomiczno – finansowych,
doradztwo i reprezentowanie w pozasądowych postępowaniach podatkowych, w urzędach i innych instytucjach,
udział w kontrolach urzędu skarbowego, ZUS i innych,

EKAFIN S.C. Twoje Biuro Rachunkowe Zielona Góra


Twoje finanse

Proponujemy Państwu nasze wieloletnie doświadczenie i znajomość rynków finansowych, gdyż zdajemy sobie sprawę, że bezpieczeństwo finansowe jest często budowane latami i z wielkim trudem.

Inwestowanie jest jak wchodzenie po drabinie, każdy wie jak się to robi, lecz nie każdy wie gdzie ją przystawić.

Wychodzimy naprzeciw Państwa potrzebom skutecznego wsparcia finansowego i właściwego lokowania własnych środków w postaci wyszukiwania najefektywniejszych rozwiązań wprost dopasowanych do Państwa potrzeb.

Doskonale rozumiemy  jak ważny jest sam efekt Państwa pracy i zdajemy sobie, jak wiele czynników jest w stanie ten efekt zniweczyć.

Zakres oferowanej przez nas pomocy to m.in.:

Usługa Działalnosc gospodarcza Usługi prywatne
Opracowanie dokumentacji finansowoekonomicznej, w tym m.in. biznesplanów i wniosków kredytowych oraz analiz i ocen standingu ekonomiczno-finansowego,
– Organizowanie oraz negocjacje z bankami w sprawie pozyskiwania finansowania na realizację przedsięwzięć,
Przygotowanie studium możliwości (opportunity study) i studium ekonomicznej opłacalności inwestycji (feasibility study),
Przeprowadzenie analiz ekonomicznych i finansowych w kraju i zagranicą,
Przeprowadzenie wycen przedsiębiorstw udziałów, good will, znaków towarowych i aportów rzeczowych,
Wykonanie analiz strategicznych,
Udział w fuzjach i przejęciach firm,
Przeprowadzenie restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej oraz przygotowanie programów naprawczych zwiększających efektywność funkcjonowania firm,
Przeprowadzenie audytu finansowego.

Duża elastyczność i zaangażowanie w wykonywaną pracę pozwala nam zaoferować zaawansowaną pomoc dla podmiotów zagranicznych.

Dla Państwa wygody i potrzeby jesteśmy w stanie zaproponować m.in.:

Oferujemy również tworzenie dla Państwa indywidualnych strategii finansowych. W czasach zawieruch na rynkach globalnych oraz szerokiego wachlarzu możliwości inwestycyjnych i oszczędnościowych, wiemy jak istotnym jest mieć oparcie w zaufanych i wyspecjalizowanych Partnerach. Nie wiecie Państwo w co inwestować, kiedy oszczędzać lub jak zaplanować prywatne środki? Służymy pomocą w zakresie Indywidualnego Doradztwa Finansowego.


Twoje tłumaczenia

Dla przedsiębiorców pragnących „rozwijać skrzydła bez granic” proponujemy pomoc w zakresie kontaktów z kontrahentami z innych krajów.

Wsłuchiwanie się w głos klientów powinno stać się biznesem każdej firmy.

Oferujemy Państwu:


Twoje zarządzanie

Sprawne decyzje zależą od możliwie najszerszego pola widzenia. Chcemy, żebyście Państwo mieli możliwość podejmowania ich z pełną świadomością, we właściwym czasie i miejscu.

Wszyscy uważają, że czegoś nie da się zrobić. Aż przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da. I on właśnie to robi

W ramach wzajemnej współpracy przygotowujemy wyczerpujące raporty dotyczące przychodów i kosztów Państwa działalności oraz przeprowadzamy przez żmudną ich analizę.

Proponujemy wszelkie instrumenty z dziedziny planningu oraz controlingu Państwa działalności, m.in.:


Twoje szkolenia

Dynamicznie zmieniające się prawo podatkowe i sztuka jego stosowania powodują nieustanną potrzebę poszerzania horyzontów teoretycznych i praktycznych. Wychodząc naprzeciw osobom chcących dokonać poszerzenia kierunku zainteresowań lub stawiających pierwsze kroki w dziedzinie księgowości oferujemy grupowe i indywidualne szkolenia z całego przekroju rachunkowości, podatków i obsługi komputerowej programów finansowo-księgowych.

Żadna firma nie posiada ani czasu, ani środków niezbędnych do uczenia się wyłącznie na własnych błędach.

Z dużą pasją świadczymy usługi szkoleniowe w zakresie:


Twoje doradztwo

Służymy Państwu naszym wieloletnim doświadczeniem, wiedzy oraz jednocześnie świeżym spojrzeniem na wiele aspektów Państwa działalności gospodarczej. Wierzymy, że umiejętne wspieranie się właściwymi osobami i pomysłami jest jednym z kluczy do osiągniecia sukcesu. Dzięki znajomości zawiłych aspektów prawa, finansów i ekonomii oraz umiejętności ich skutecznego wdrażania, jesteśmy w stanie zaoferować wszechstronną pomoc w prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie pracujmy dla pieniędzy, niech one pracują dla nas.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie:


Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Profesjonalna obsługa przez Biuro Rachunkowe Zielona Góra

Jednolity Plik Kontrolny (JPK, ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie.

Nie wystarczy być we właściwym miejscu we właściwym czasie. Musisz być właściwą osobą we właściwym miejscu we właściwym czasie.

Podmioty są zobowiązane przekazywać pliki JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach:

Comiesięczne przekazywanie postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.

Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) będzie obowiązywał od:

Nieprzesłanie w terminie ewidencji VAT w formie JPK może okazać się bardzo kosztowne!
Kodeks karno skarbowy w art. 80 reguluje: „Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych”. Obecnie jest to kwota od 666,60 zł do 3.199.680,- zł!. Natomiast uznanie nie przekazania w terminie ewidencji VAT w formie JPK za wykroczenie skarbowe grozi grzywną od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnej pensji (od 200 zł do 40.000 zł).

EKAFIN S.C. jako profesjonalne Biuro Rachunkowe z 25-letnim stażem jest gwarantem prawidłowego i terminowego przekazywania JPK (Jednolity Plik Kontrolny) w imieniu wszystkich zobowiązanych podmiotów, również tych najmniejszych, którzy dotychczas   prowadzili księgowość „na własną rękę”.