Warning: file_put_contents(): Only -1 of 13 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer160124/public_html/ekafin/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 420

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 13 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer160124/public_html/ekafin/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 420

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 13 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer160124/public_html/ekafin/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 420
BIURO RACHUNKOWE ZIELONA GÓRA EKAFIN S.C.

oferta


Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Profesjonalna obsługa przez Biuro Rachunkowe Zielona Góra

Jednolity Plik Kontrolny (JPK, ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie.

Nie wystarczy być we właściwym miejscu we właściwym czasie. Musisz być właściwą osobą we właściwym miejscu we właściwym czasie.

Podmioty są zobowiązane przekazywać pliki JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach:

Comiesięczne przekazywanie postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.

Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) będzie obowiązywał od:

Nieprzesłanie w terminie ewidencji VAT w formie JPK może okazać się bardzo kosztowne!
Kodeks karno skarbowy w art. 80 reguluje: „Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych”. Obecnie jest to kwota od 666,60 zł do 3.199.680,- zł!. Natomiast uznanie nie przekazania w terminie ewidencji VAT w formie JPK za wykroczenie skarbowe grozi grzywną od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnej pensji (od 200 zł do 40.000 zł).

EKAFIN S.C. jako profesjonalne Biuro Rachunkowe z 25-letnim stażem jest gwarantem prawidłowego i terminowego przekazywania JPK (Jednolity Plik Kontrolny) w imieniu wszystkich zobowiązanych podmiotów, również tych najmniejszych, którzy dotychczas   prowadzili księgowość „na własną rękę”.