oferta


Twoja księgowość – Biuro Rachunkowe Zielona Góra

Biuro Rachunkowe Zielona Góra

Staramy się każdemu z Państwa zapewniać możliwie najlepszą indywidualną opiekę i sprostać nawet najtrudniejszym wymaganiom. Wierzymy przy tym, że dobrze zorganizowana rachunkowość jest jednocześnie narzędziem do rozliczenia Państwa zobowiązań podatkowych, jak również bazą do podejmowania świadomych i skutecznych decyzji biznesowych. Skuteczne rozwiązania może zapewnić jedynie  prawdziwie profesjonalne i doświadczone Biuro Rachunkowe Zielona Góra EKAFIN S.C.

Jako Państwa Partner dążymy do pomocy w celu wypełniania przez Państwa wszelkich obowiązków podatkowych i prawnych w możliwie najbardziej „bezbolesny” i bezproblemowy sposób.

Oddajcie cesarzowi, co cesarskie… ale nie więcej niż musicie.

Do Nas należą wszelkie niezbędne działania zmierzające do skutecznego i efektywnego wypełniania zobowiązań wobec wszelkich urzędów, do Państwa – skoncentrowanie się na prowadzeniu swojego biznesu.

Poniżej prezentujemy tabelę z wyróżnieniem oferowanych przez Nas usług z zakresu księgowości i podatków. Proszę mieć na uwadze, że nie jest to wyczerpujący zakres świadczonych przez nas usług, ponieważ Państwa oczekiwania oraz księgowość i podatki wymuszają wiele indywidualnych rozwiązań, którym jesteśmy w stanie sprostać na najwyższym możliwym poziomie.

W ramach pełnej obsługi przedsiębiorstw, jako profesjonalne biuro rachunkowe w Zielonej Górze, oferujemy Państwu między innymi:

Usługa Działalność gospodarcza Usługi prywatne
prowadzenie uproszczonej ewidencji podatkowej na zryczałtowanym podatku dochodowym
prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
prowadzenie ksiąg rachunkowych,
obsługę kadrowo – płacową,
sporządzanie, powtarzających się co rok, deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku obrotowego,
sporządzanie deklaracji w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, pisemnych informacji dodatkowych do rocznych sprawozdań finansowych,
prowadzenie pozostałych ewidencji finansowo - księgowych,
sporządzanie pisemnych ekspertyz, analiz ekonomiczno – finansowych,
doradztwo i reprezentowanie w pozasądowych postępowaniach podatkowych, w urzędach i innych instytucjach,
udział w kontrolach urzędu skarbowego, ZUS i innych,

EKAFIN S.C. Twoje Biuro Rachunkowe Zielona Góra